EN

Skapar medvetenhet om bra idéer sedan 2003.

MED PASSION FÖR KREATIVITET

Publiciteta
– en kreativ partner som skapar starka varumärken

Vi skapar möjligheter för varumärken och företag genom strategisk och kreativ kommunikation. 

Med passion och engagemang skapar vi starka produktioner med kraft att påverka och inspirera samtidigt som vi skapar förtroende och framgång.

Kontakta oss

[publicitet]+a

Från ordet publicitet, med innebörden att skapa synlighet i det offentliga rummet för ett varumärke som är förknippat med en produkt, ett företag eller en organisation. Vi brinner för att skapa medvetenhet om innovativa idéer och presentera dessa genom attraktiv och hållbar design.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor, idéer eller bara vill säga hej.

MED PASSION FÖR KREATIVITET

Publiciteta&Co International AB
Box 2 | SE-261 07 Asmundtorp | Sweden

+46 (0)42-15 25 66 | info@publiciteta.com

Copyright © Publiciteta&Co International AB 

Integritets och cookiepolicy